KERKEN TREKKEN SAMEN OP IN VREDESWEEK


Generaties voor vrede
Ook dit jaar zijn de protestantse kerk en de katholieke kerk in Venhuizen actief in de Vredesweek die van 15 tot en met 23 september wordt gehouden. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het landelijk thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis.

Bloeiende oecumene
In Venhuizen en Hem hebben de Rooms-katholieke - en de protestantse kerken een goede relatie. De dorpen hebben een actieve oecumenische werkgroep. De bekendste activiteit van de werkgroep is de organisatie van de 4 mei-viering in de kerken en de bijeenkomsten bij de verschillende oorlogsmonumenten. De basisscholen worden hierbij betrokken. Natuurlijk trekken de kerken bij de organisatie van de vredesweek ook samen op.

Vredesviering
Elk jaar wordt de vredesweek geopend met een oecumenische vredesviering. Op zondag 16 september gaan pastor Jules Post, dominee M. Camarasa en de leden van de oecumenische werkgroep samen voor in deze bijzondere vredesdienst. De dienst vindt plaats in de Lucaskerk aan het Westeinde te Venhuizen en begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking zal worden verleend door Paula Snoeier en Arja Kraal. Het Lucaskoor zal de begeleidende zang verzorgen. Deze viering van woord en gebed wordt opgebouwd rond het thema “Vrede: wie durft? “ Twee teksten uit de brief van Jakobus staan centraal: Jacobus 2:1-18 (Daden gaan voor woorden) Jacobus 3:16-4:6 (De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid).

Na afloop kan onder het genot van een kopje koffie worden nagepraat.