Berichtgeving van aktiviteiten die geweest zijn en nog komen.


Leerhuis Thema: Genesis: Jozef.

Het spellen van de Schriften behoort tot de oudste tradities van de kerkelijke gemeente van alle tijden. Geen gemeente zonder leren, of beter gezegd 'Lemen', dat is met heel je wezen, met wie je bent, in heel je doen en laten, naar lichaam en ziel je met de Schriften bezig houden. Dit najaar gaan we door met Genesis, de cyclus rondom Jozef.
De leiding is in handen van uw predikant,
Aanvang 20.00 uur in de kerk te Venhuizen.
=========================