Berichtgeving van aktiviteiten die geweest zijn en nog komen.


Meelezen op dinsdag

Op elke dinsdag, als de eigen predikant de zondag er op dienst heeft, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de Bijbeltekst van de zondag daarop volgend Ďte gaan verkennení. We lezen de tekst hardop in verschillende vertalingen en proberen in een eerste oriŽntatie te horen wat er met de teksten gezegd wil zijn. Vragen aan de tekst staat vrij en die worden in de preek van die komende zondag meegenomen.
Tijdstip: elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in de kerk te Venhuizen.
Onder leiding van Ds. Camarasa.
=========================


Leerhuis Thema: Genesis: Jozef.

Het spellen van de Schriften behoort tot de oudste tradities van de kerkelijke gemeente van alle tijden. Geen gemeente zonder leren, of beter gezegd 'Lemen', dat is met heel je wezen, met wie je bent, in heel je doen en laten, naar lichaam en ziel je met de Schriften bezig houden. Dit najaar gaan we door met Genesis, de cyclus rondom Jozef.
De leiding is in handen van uw predikant,
Aanvang 20.00 uur in de kerk te Venhuizen.
=========================