Berichtgeving van aktiviteiten die geweest zijn en nog komen.

Meelezen op dinsdag

Op elke dinsdag, als de eigen predikant de zondag er op dienst heeft, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de Bijbeltekst van de zondag daarop volgend Ďte gaan verkennení. We lezen de tekst hardop in verschillende vertalingen en proberen in een eerste oriŽntatie te horen wat er met de teksten gezegd wil zijn. Vragen aan de tekst staat vrij en die worden in de preek van die komende zondag meegenomen.
Tijdstip: elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in de kerk te Venhuizen.
Onder leiding van Ds. Camarasa.


Leerhuis Genesis / Isaak

Het spellen van de Schriften behoort tot de oudste tradities van de kerkelijke gemeente van alle tijden. Geen gemeente zonder leren, of beter gezegd 'Lernen', dat is met heel je wezen, met wie je bent, in heel je doen en laten, naar lichaam en ziel je met de Schriften bezig houden. Dit najaar gaan we door met Genesis, de cyclus rondom Isaak.
Aanvang 20.00 uur in de kerk te Venhuizen.


Oecumene

Ook dit voorjaar zijn er weer de oecumenische diensten, te beginnen 20 januari in het kader van ďhet gebed om de eenheidí. Volgende dienst is die op 4 mei. Ook ligt er weer het voornemen om een sobere maaltijd te houden in het kader van de veertigdagentijd, U hoort er nog van.


UITNODIGING voor deelname aan de sobere maaltijd in het kader van de veertigdagentijd voor Pasen

We gaan horen uit de Schriften, gaan zingen, bidden en denken aan Jezus opgang naar het Kruis.
Er is soep en brood.

Dit samenzijn wordt gehouden op dinsdag 2 april. Aanvang 17:30 uur. Ieder neemt zijn eigen soepkom en lepel mee.
We komen bijeen in de Hervormde kerk aan de Kerkweg te Venhuizen.

Organisatie: leden Oecumenische Werkgroep Lucas parochie en Protestantse Gemeente Zuiderkogge.

Graag aanmelding vooraf, opgave bij Marion de Haan, via: marion.haan@quicknet.nl, tel. 0228-542716 of in de kerk.
Wees welkom, ds.Camarasa.