Berichtgeving van aktiviteiten die geweest zijn en nog komen.

Meelezen op dinsdag

Op elke dinsdag, als de eigen predikant de zondag er op dienst heeft, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de Bijbeltekst van de zondag daarop volgend Ďte gaan verkennení. We lezen de tekst hardop in verschillende vertalingen en proberen in een eerste oriŽntatie te horen wat er met de teksten gezegd wil zijn. Vragen aan de tekst staat vrij en die worden in de preek van die komende zondag meegenomen.
Tijdstip: elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in de kerk te Venhuizen.
Onder leiding van Ds. Camarasa.


Leerhuis Thema: Genesis: Jozef.

Het spellen van de Schriften behoort tot de oudste tradities van de kerkelijke gemeente van alle tijden. Geen gemeente zonder leren, of beter gezegd 'Lemen', dat is met heel je wezen, met wie je bent, in heel je doen en laten, naar lichaam en ziel je met de Schriften bezig houden. Dit najaar gaan we door met Genesis, de cyclus rondom Jozef.
De leiding is in handen van uw predikant,
Aanvang 20.00 uur in de kerk te Venhuizen.


Oecumenische dienst

KERKEN TREKKEN SAMEN OP IN VREDESWEEK
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN

Ook in 2019 zijn de protestantse kerk en de katholieke kerk in Venhuizen en Hem actief in de Vredesweek, die van 21 tot en met 29 september wordt gehouden.
In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen wij er continue over. Grenzen houden mensen tegen. Grenzen verdelen. We hebben grensgangers nodig als teken van hoop. Zij zoeken de grenzen op, reiken de hand naar de ander, of durven een eerste stap te zetten. Wij zoeken contact met mensen, die om geloofsredenen worden buitengesloten, en zien het als verrijkend om - in verbinding met God- die ander te ontmoeten. Een verbinding die tenminste de hemelse vrede weerspiegelt.

Vredesviering
Traditie getrouw wordt de Vredesweek jaarlijks geopend met een Oecumenische Vredesviering. Op zondag 22 september gaan ds. M. Camarasa, mevr. M. Boon Visser en de leden van de Oecumenische Werkgroep samen voor in deze bijzondere dienst; het Lucaskoor o.l.v. mevr. M. Guichelaar verzorgt de zang en dhr. H. Toebes bespeelt het orgel.

De Vredesdienst vindt plaats in de N-H kerk, Kerkweg 113 te Venhuizen, aanvang 10.00 uur.
Deze viering van Woord en Gebed wordt opgebouwd rond het thema:
ĎVrede verbindt over grenzení.
Twee lezingen staan centraal:
Amos: 8, 4-7
Lucas: 16, 1-17
Na afloop kan er bij een kopje koffie of thee worden nagepraat.