Berichtgeving van aktiviteiten die geweest zijn en nog komen.

Leerhuis Thema: Genesis: Jozef.

Het spellen van de Schriften behoort tot de oudste tradities van de kerkelijke gemeente van alle tijden. Geen gemeente zonder leren, of beter gezegd 'Lernen', dat is met heel je wezen, met wie je bent, in heel je doen en laten, naar lichaam en ziel je met de Schriften bezig houden. Dit voorjaar gaan we door met Genesis, de cyclus rondom Jozef. We zijn al flink op streek en spreken daarna af wat we tot de zomer gaan doen.
We hervatten weer 14 januari, aanvang 20:00 uur in de kerk te Venhuizen De leiding is in handen van uw predikant Ds Camarasa.
=========================

De Protestantse Gemeente Zuiderkogge te Venhuizen doet dit jaar ook mee met De Gemeenschapsveiling Venhuizen?
De Nederlandse Hervormde Kerk wordt niet alleen elke zondag gebruikt voor kerkdiensten maar o.a. ook voor culturele doeleinden (georganiseerd door de Triangel); orgelconcerten; uitvaarten; Sinterklaas intocht; als stembureau en nog vele andere belangrijke bijeenkomsten.
Ook is de kerk een belangrijk monumentaal gebouw in onze gemeente. Nu willen het bedrag wat we hierbij ophalen besteden aan de restauratie de Noordbeuk van onze Protestantse Kerk. Het onderhouden van een monumentale kerk kost veel geld.
De veilingen vinden plaats:In Wijdenes op 14 maart om 19:30 uur in de Wiekslag
Op 21 maart 19:30 uur in de Roode Leeuw te Venhuizen.
Kom naar één van de veilingavonden aangezien we niet zonder kopers kunnen.
Namens het Kerkbestuur en de wijklopers van de Protestantse Gemeente alvast bedankt voor uw steun.

=========================

Grote Gesprek

Achter de schermen wordt er al nagedacht over activiteiten. U hoort binnenkort meer!
=========================

Oecumene

Ook dit voorjaar zijn er weer de oecumenische diensten, te beginnen 19 januari in het kader van “het gebed om de eenheid’. Volgende dienst is die op 4 mei. Ook ligt er weer het voornemen om een sobere maaltijd te houden in het kader van de veertigdagentijd, U hoort er nog van.