Gemeenteopbouw met film en verhalen:
met kleine stapjes vooruit…


Wie een beetje het kerknieuws gevolgd heeft van de afgelopen tijd zal zich wel eens achter de oren gekrabd hebben. Vrijwel uitsluitend verhalen over teruglopende ledenaantallen, krimp van gemeentes, werkloze dominees en leegstaande kerken. En daarbij vele goede bedoelingen om de moed er in te houden: we geloven nog wel maar anders, we zijn aanhangers van het ietsjisme, we zien God in de natuur, God zit in onze relatie met de medemens, etc. Het woord ‘kerk’ komt in die plannen bijna niet meer voor…

Ds. Camarasa heeft enige tijd geleden in de kerkenraad het voortouw genomen om juist ‘de kerk’ weer beter zichtbaar te maken in het dorp, de plaats, de gemeente. De eerste activiteit die daartoe drie jaar geleden is opgestart is “Film in de kroeg”. In samenwerking met de beheerder van het café tegenover de kerk zijn in dat jaar een aantal filmavonden georganiseerd, met vrije toegang. Na afloop van de film is er dan gelegenheid om na te praten (onder leiding van de dominee of een ouderling) over de veelal indrukwekkende beelden en verhalen. Toen de kroeg gesloten werd is gezocht naar een nieuwe locatie. En zowel in Venhuizen als ook in Schellinkhout worden nu al twee jaar achtereen regelmatig films vertoond in de dorpshuizen. Met subsidie uit de bestemmingsreserve van de Classis Hoorn/Enkhuizen kunnen we de zaalhuur betalen, en kunnen we een aantal mooie films aankopen. Ook zijn met deze subsidie een eigen projector en een scherm aangeschaft, waarmee zo nodig in een kleinere zaal vertoond kan worden. Iets wat ook het nagesprek ten goede komt. Inmiddels kunnen we dus terugkijken op 3 jaar ‘Film in de kroeg’. En wat begon met een enkele bezoeker kan zich inmiddels verheugen op soms wel 20-25 bezoekers. Er zijn veel bijzondere, indrukwekkende films vertoond: Jagten (over vermeend kindermisbruik), Boven werd het stil (over het moeizame leven van een boerenzoon), Des Hommes et des Dieux (over monniken bedreigd door terroristen), Away from Her (over de impact van Alzheimer), etc. En telkens komt de vraag om dit vooral volgend jaar weer voort te zetten… We zijn blij dat onze eerste poging om de kerk een plekje te geven in de dorpsgemeenschap aan blijkt te slaan, en we gaan er zeker mee door.

Om ook de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de kerk zijn in de week voor Kerst en de week voor Pasen speciale kinderavonden georganiseerd. In december in de vorm van een gezamenlijke maaltijd met een verhaal/toneelstuk. En in de week voor Pasen door een professionele verhalenverteller uit te nodigen (Kees Posthumus). Beide avonden zijn goed bezocht en ook dit zal in de toekomst een vervolg krijgen. En ook deze activiteiten zijn ondersteund door subsidie uit de Classis.

Als kerkenraad van ‘Zuiderkogge’ zijn we na een aanvankelijke aarzeling erg enthousiast geworden. Want niet door nadrukkelijk ‘de kerk’ te promoten, maar door gewone, leuke, boeiende dingen voor de inwoners . van onze dorpen te organiseren kunnen we iets toevoegen aan de dorpsgemeenschap en en passant ontstaan en boeiende gesprekken met mensen. En misschien is dat ook wel een van die nieuwe rollen van de kerk…Film
Koken
Leerhuis