Verslag kerkenraadsvergadering 25 februari

Ds. Camarasa opent de vergadering met een stukje over de terugkerende Jodenhaat in Parijs bij de gele hesjes protestanten. Ook in Nederland bij de ADO aanhang is de Jodenhaat erger gewor den, waardoor zij ook het monument van de Dokwerker in Amsterdam hebben beklad met gele en groene verf. Willem Wilmink is in de oorlog in 1941 gevolgd door Duitse militairen en heeft daarover een gedicht geschreven.

In verband met de privacywetgeving wordt in het kerkblad van gemeenteleden alleen de 1 e letter van de achternaam gebruikt, maar van de kerkenraadsleden mogen de namen wel voluit worden gebruikt in de teksten van de verslagen. Er waren geen opmerkingen op het verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2019
Op 31 maart 2019 wordt ds. C. Berbée-Bakhuis bevestigd als organisator van alle Visitaties in Nederland namens de PKN organisatie. Deze bevestiging wordt in haar eigen kerk in Abbenes gedaan, maar wij hebben geen gelegenheid om naar deze dienst te gaan. We besluiten om haar een felicitatiekaart te sturen namens onze gehele kerkenraad.
Met de Consideraties van de Generale Synode inzake de inperking van de mogelijkheden voor bevestiging van ambtsdragers zijn wij het niet eens. Daarom stuurt de Scriba namens de gehele kerkenraad een schriftelijke reactie naar de PKN organisatie. Wij willen wel door kunnen gaan met het bevestigen van ambtsdragers met ook een functie als Ouderling, omdat dit de mogelijkheden vergroot voor het van elkaar overnemen van diensten.

Op 19 maart 2019 is de volgende ringbijeenkomst in onze regio en we spreken af, dat mevr. Kraal als voorzitter van de kerkenraad naar deze bijeenkomst gaat.

Pastoraal bezoekwerk bij ouderen en zieken blijft heel belangrijk om te doen. Vanwege de veroudering van onze gemeenteleden is dit een belangrijke taak van de Ouderlingen.

Mevr. M. de Haan heeft zich bereid verklaard om de functie van Diaken te vervullen in de kerkenraad. Zij is ook bereid om het werk als scriba over te nemen van dhr. A. van Beek. Die heeft last van een verminderde gezondheid, waardoor hij te weinig energie over heeft om de volledige taak van de scriba uit te voeren.

Met vriendelijke groet, Aart van Beek, Scriba