Verslag kerkenraadsvergadering van 30 april

Ds. Camarasa opent de vergadering door even stil te staan bij het overlijden van de schrijver Nico ter Linden. Hij was belangrijk omdat hij schreef over Bijbelse verhalen en hierdoor is ook het Theologie onderwijs in TsjechiŽ na de val van de muur gestimuleerd. Er is sindsdien een Nederlandse predikant gestationeerd in Praag om daar Theologielessen aan studenten te geven.

Mevr. Kraal zal als voorzitter van de kerkenraad een stukje schrijven in het kerkblad over de geplande uitleg aan gemeenteleden over de inzegening van andere levensverbintenissen in onze kerk. Dit gesprek zal na de kerkdienst van 10 juni 2018 worden gehouden.

We moeten voorbereidingen treffen om te kunnen voldoen aan de aanpassingen in de Wet op Privacy, die al op 25 mei 2018 ingaat. De laatste Classisvergadering van de Classis Hoorn-Enkhuizen is op 12 april gehouden. Vanaf nu wordt er een regionale ring gevormd, waarin alle PKN gemeenten uit onze omgeving met elkaar kunnen communiceren. Door het wegvallen van de Classis is dat de enige mogelijkheid om goed onderling contact in stand te houden.

Er is een groot gesprek geweest op 21 april met de coŲrdinator van het Inloophuis Pisa uit Hoorn. Het was wel jammer dat er maar 6 belangstellenden aanwezig waren, omdat de presentatie wel heel erg mooi was. Het inloophuis geeft ondersteuning aan kankerpatiŽnten en ook de naasten of nabestaanden van een overledene aan deze verschrikkelijke ziekte. Deze ondersteuning wordt ook aan buitenkerkelijke mensen gegeven en is zeer waardevol om te leren omgaan met deze nare ziekte.

Naar aan leiding van het Visitatieverslag spreken we af, dat we jaarlijks in september / oktober een Evaluatiegesprek willen houden met de gehele kerkenraad en de dominee. Alle colleges moeten zich hierop voorbereiden om verslag te doen van het afgelopen jaar en ook de plannen voor het komende jaar te presenteren.

Met vriendelijke groet, Aart van Beek, Scriba

Met vriendelijke groet, Aart van Beek, Scriba