Verslag kerkenraadsvergadering 15 oktober

Ds. Camarasa opent de vergadering met het boek van Klaas Smelik over de verhouding tussen IsraŽl en de kerk. Het volk van IsraŽl en de Palestijnen hebben recht op een warm huis in IsraŽl. Problemen tussen beide bevolkingsgroepen zijn niet met geweld op te lossen. Samenroepen van het volk vanuit de Synagoge (Het Oude Testament is hierop gebaseerd vanuit het ballingschap in Egypte). De PKN heeft zich verbonden met IsraŽl en het Jodendom.

Er wordt dit jaar op 5 november een jaargesprek gehouden van de gehele kerkenraad met ds. Camarasa. Daarin wordt de afgelopen periode geŽvalueerd en ook wordt er besproken hoe we willen dat de dominee in het komende jaar met onze gemeente omgaat.
Dhr. Burg heeft toegezegd dat hij wel bereid is om jaarlijks de roosters van dienstdoende ambtsdragers te blijven maken.

Er was een enquÍte over het gebruik van het nieuwe liedboek sinds 2013. Mevr. Kraal heeft deze enquÍte namens onze kerkenraad ingevuld met positief commentaar, omdat wij dit nieuwe liedboek direct na de introductie zijn gaan gebruiken.
De dorpskerken dag in Maarn ging voornamelijk over de functie van het kerkgebouw in een dorp. Wij hebben aangegeven dat ons kerkgebouw naast de normale kerkelijke functie ook wordt verhuurd voor orgelconcerten en via de Triangel ook voor exposities en andere culturele activiteiten in ons dorp.

In de eerste Classis vergadering werd het wel duidelijk, dat de Classis vanaf nu veel verder verwijderd is van de PKN gemeenten in Noord-Holland.
De kennismaking in de eerste ringvergadering ging vooral over hoe men in de toekomst met elkaar in contact wil blijven als PKN gemeenten in onze regio Hoorn-Enkhuizen.
Het optreden van de theaterdominee in de dienst op startzondag is niet goed verlopen met de geluidsversterking. Veel mensen hebben door de galm zijn voordracht niet goed kunnen verstaan.

De diaconie is in overleg met het SKG over met welke bank zij het beste kunnen gaan samenwerken in de toekomst. Ze werken nu met de Rabobank, maar daar zijn ze niet echt tevreden over. Het College van Diakenen overweegt over te stappen naar de Triodosbank.
De kerkrentmeesters hebben met de huurders gesproken en daaruit blijkt, dat het niet altijd mogelijk is om de huurprijs te verhogen vanwege de stijgende energiekosten.
Er is ook subsidie aangevraagd en ontvangen voor het onderhouden van ons monumentale kerkgebouw. Dekking van de subsidie is nooit meer dan 50% van de kosten, waardoor wij toch jaarlijks veel eigen geld moeten gebruiken. De inkomsten via Kerkbalans en pachten van landpercelen via het CNB worden ook jaarlijks minder en dat is wel een bedreiging voor de instandhouding van onze plaatselijke gemeente Zuiderkogge.

De samenwerking tussen de leden van de Oecumenische werkgroep verloopt niet altijd soepel. Vooral vanwege de landelijke organisatie van de RK parochie en de verschillen in opvattingen van Rooms katholieken en Protestantse leden.
We willen in de toekomst alle activiteiten in ons kerkgebouw op de Kerkagenda laten zetten door Kees Kraal.

Met vriendelijke groet, Aart van Beek, Scriba