Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering
op 11 augustus 2023.

Ds. M. Camarasa opent met en geeft uitleg over het lied 'Op de weg naar de Vrijheid', pelgrimslied, van Renť van Loenen. Kerkrentmeesters hebben het inspectierapport besproken. Schilderwerk is afgerond, maar de nooddeur moet nog wel worden geschilderd. Volgende jaar moeten buiten rondom de kerk alle scheuren worden gerepareerd, gedicht en gevoegd.
Grote Gesprek: Muzikale lezing door mevrouw J. van der Zee over Etty Hillesum op 25-11-2023. Alle punten worden besproken.
Er is een uitnodiging Afscheid Burgemeester Drechterland ontvangen. Wij sturen een kaartje. Bij het koffie-uurtje op woensdagochtend in de kerk komen er per keer tussen de tien en twaalf mensen.
We gaan informatie over activiteiten van buurgemeenten uitwisselen. Voor het kerkblad zal de voorzitter hierover een stukje schrijven. De scriba zal de aankondigingen digitaal naar de buurgemeenten sturen.
Evaluatie Startzondag 10 september. We vonden het thema erg mooi, maar we hadden verwacht dat de gelezen gedichten [van Huub Oosterhuis, red.] meer werden toegelicht. Voor volgend jaar zullen we de startzondag in een andere vorm gaan gieten. Op de volgende vergadering zullen we met ideeŽn over kerstactiviteiten komen en zullen deze bespreken.
Bij de gemeente Hoogkarspel wordt regelmatig een filmavond gehouden in hun eigen kerk en met een lage toegangsprijs. De dominee deelt mee dat dat ook in Enkhuizen het geval is. Wij zullen kijken of een filmavond in de kerk haalbaar is nu de filmavonden in het dorpshuis zijn gestopt.
Voedselpakketten voor voedselbank. Is het misschien een idee om via Kerk in Actie voedselpakketdoos aan te vragen? Die kunnen we naar de voedselbank Hoorn brengen. Hierop ondernemen we actie.
Aanschaf van de IR-panelen. We zijn druk in de weer om het allemaal rond te krijgen, maar de aansluitingen moeten nog gerealiseerd worden en dat kost tijd. We hopen in het begin van het volgende jaar de panelen te kunnen plaatsen.

Frank Hilberink, Scriba