Korte samenvatting van de notulen van de Kerkenraadsvergadering op 28 november 2022.

Ds. M. Camarasa opent met het voorlezen van een column van Evert Jan de Wijer die eindigt met: "In die oude verhalen over God en mens klinkt steeds de zachte oproep om bij elkaar te blijven. God en mens en mens en mens. Om niet op jezelf te blijven maar je toe te vertrouwen en over te geven aan elkaar. Misschien is dat wel iets. Omdat je, als je het allemaal zelf op wil lossen, gevangen blijft in de fataliteit van het kwaad."

Voor de filmvertoning moet per film rechten worden betaald. Omdat dit te duur wordt, zullen er geen filmavonden meer op de agenda staan. De kavels voor de gemeenschapsveiling worden besproken. In ieder geval zal er een rondleiding door Amsterdam worden gegeven, zullen er twee bezoeken aan de Marker Wadden zijn en een of twee bezoeken aan de kerktoren.

De verwarming in de kerk is defect. Er wordt hard gewerkt om de verwarming te repareren en ook, nu de energiecrisis in volle hevigheid is losgebarsten, naar energiezuinige oplossing worden gezocht. Het aantal bezoekers aan het maandelijks koffie/thee uurtje is groeiende en er is goede belangstelling. De bezoekers nemen iets mee waarover ze iets moois vertellen. Iedereen is welkom. Helaas werd het Groot Gesprek niet al te vlot gepresenteerd en het was soms moeilijk te volgen, omdat het onderwerp dan ook niet makkelijk was. In de toekomst zullen we in de voorbereiding hier scherper op moeten letten.

De voorbereidingen voor Kerst 2022 zijn in volle gang: de kerstwandeling, de kerstmiddag en de kerstdiensten. De herbevestiging van de kerkenraadsleden wordt gehouden in de dienst van 19 februari 2023. Helaas zal mevrouw T. van Beek de kerkenraad verlaten. Ze blijft wel bereid om, indien nodig, bij te springen. Dat wordt door iedereen zeer gewaardeerd.

Er zal een gemeentemiddag of -avond in het voorjaar worden gehouden om iedereen over de gang van zaken en de ontwikkelingen in de gemeente te informeren. Er wordt een kleine commissie gevormd om dit voor te bereiden. Er liggen nogal wat oude bijbels in de kerk. Sommige zijn nog in goede staat. Ze zullen op een tafel worden gelegd, zodat iedereen die dat wil, er een mee kan nemen.

Scriba PKN-Zuiderkogge, Frank Hilberink.