Verslag van de gemeentemiddag van 13 mei 2023.

Van 14.30 tot 16.00 uur zijn gemeenteleden bij elkaar gekomen in de Hervormde Kerk. De voorzitter, mevrouw A. Kraal, opent deze middag: het doel is om de gemeente op de hoogte te brengen van de huidige activiteiten omtrent duurzaamheid en toekomst.

Ds M. Camarasa houdt een korte beschouwing over duurzaamheid vanuit de Bijbel. "Wij zijn verstoorder van de schepping. Liet de bevrijdende God, als schepper, niet het droge tevoorschijn komen om op te leven? Begrensde hij niet de oerwateren? Aandacht krijgen voor wat zijn inzet is, ruimbaan maken voor goed leven, dat goede leven beschermen. Nu is de mens aan zet: dat goede leven bewaren; het beschermen van leven, van mens, dier, natuur, de ecologische orde. Dat bewaren: duurzaamheid."

Vervolgens schetst de heer K. Terpstra de activiteiten om de duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Het kerkgebouw is een grote ruimte die niet of nauwelijks geÔsoleerd kan worden en de energie slurpende raampartijen zijn nauwelijks te isoleren, omdat de kosten daarvan dermate hoog zijn, dat dat niet is op te brengen. Huidige maatregelen die zijn genomen: verwarming lager, kieren dichten en deuren dicht houden en overal ledverlichting. Op dit moment loopt een onderzoek naar het toepassen van verwarming door infraroodpanelen in de kerkzaal. Hiervoor is een zware en dure elektriciteitsaansluiting nodig. Een nadeel van infraroodpanelen is dat de warmte weg is zodra de panelen worden uitgeschakeld. Een ander onderzoek is naar de vervanging van de CV ketel op gas voor een CV ketel op elektra. Wij houden nieuwe technische ontwikkelingen nauwgezet bij, maar wat je nu aanschaft, kan over drie jaar verouderd zijn. Ontwikkelingen kun je niet tegenhouden en we proberen daarop zo goed mogelijk in te spelen. Het volgende onderwerp is duurzaam beheer van landerijen (grond). Het verpachten van grond maakt een essentieel onderdeel uit van de begroting vanwege langdurige pachtcontracten. Er is bij de pachters voldoende respect voor wet- en regelgeving. Wij kunnen invloed uitoefenen op de productiewijze van pachters, maar dat kan voor ons nadelig zijn. Onze invloed is dus beperkt.

Na de pauze zet de voorzitter, mevrouw A. Kraal, het beleid van de kerkenraad met het zicht op de toekomst uiteen: "Samen sterker staan?" Hoe is de situatie van onze gemeente nu? Het kerkbezoek is consistent maar met weinigen. Het voortbestaan van het kerkgebouw is nu niet in het geding, want financieel gaat het goed. Hoe ziet de situatie er over twee jaar uit? In de loop van 2025 gaat onze predikant, Ds. M. Camarasa, met emeritaat. Hoe gaan we verder? De kerkenraad heeft een werkgroep samengesteld die beleid gaat ontwikkelen en in gesprek gaat met buurgemeenten, vrijblijvend en oriŽnterend, met het doel om te bezien waar we willen en kunnen samenwerken, welke activiteiten we samen willen en kunnen realiseren. Of er een nieuwe predikant in 2025 aangesteld kan worden is nog onzeker. Dat is afhankelijk van onze financiŽle draagkracht en of er in Nederland een predikant beschikbaar is. Onderzocht wordt ook of er in de omgeving een predikant is die zijn/haar werkzaamheden wil uitbreiden. De classispredikant Ds. Verhoeff zal ons waar nodig helpen en waar hij kan. En... we moeten de tijd nemen.

Als laatste worden door de aanwezigen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: Publiciteit maken voor onze kerk in nieuwbouwwijken van gemeente Drechterland. Een jaarlijkse IsraŽl-reis? Kerkgemeente Stede Broec doet dit ook. Bezoek aan IsraŽl-centrum in Nijkerk? Een keer in de maand een andere kerk bezoeken? Het creŽren van een "kerk zonder drempel en durven om het anders te doen." Maar we mogen en moeten onze eigen huidige gemeenteleden niet vergeten.

**************************

Korte samenvatting van de notulen van de Kerkenraadsvergadering op 13 maart 2023.

Ds. M. Camarasa opent met een gedicht van Sytze de Vries.
Wij vinden het erg fijn dat met Pasen 2023 zijn gedoopt de kinderen Mia Jane van der Marel en Ross Donald van der Marel.
De sobere maaltijd wordt georganiseerd door oecumenische werkgroep.
Mevrouw Hulshof heeft aangegeven te willen stoppen met de administratie van de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters pakken dit op en komen met een voorstel.
Op 8 maart 2023 heeft de Diaconie een email ontvangen over de status van de verkoop van de Tiny Church.
Er is een voorlopig koopcontract getekend. We houden vinger aan de pols.
Ds Verhoeff, de classispredikant, zal ons bezoeken op 3 april 2023.
Er is op 4 maart 2023 een brief uitgegaan naar de vier buurgemeenten, Hoogkarspel, Andijk, Stede Broec en Westwoud, met de uitnodiging om eens bij elkaar te komen om elkaar beter te leren kennen.
De kerkrentmeesters zullen een kostenanalyse maken over de energiekosten en dit uitwerken tot een voorstel naar de kerkenraad.
De gemeentemiddag is op 13 mei 2023, 14.30 uur in de Herv Kerk. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Ook de voorbereidingen voor de Paascyclus zijn bijna klaar.
Op Goede Vrijdag wordt het Marcus evangelie verteld.
Paasontbijt is om 9.00 uur op Paasochtend. Paasochtend is ook de doop van twee kinderen Van der Marel.
In verband met ziekte van de organisator van de orgelconcerten, zullen er in 2023 geen concerten worden gegeven in de kerk.
Er zijn twee vacatures in de kerkenraad. De kerkenraad roept iedereen op eens na te denken over het vervullen van een functie in de kerk.
Koffie uurtje: afgelopen woensdag was het heel erg leuk. Iedereen heeft genoten. Deze activiteit slaat goed aan.
Complimenten voor de organisatoren.
De heer A. van de Marel is gevraagd om regelmatig op zondagochtend de klokken te luiden. Hij doet dat graag. .

Scriba PKN-Zuiderkogge, Frank Hilberink.