Kort verslag van de
Kerkenraadsvergadering op 4 maart 2024.

Ds Camarasa opent de vergadering met een tekst uit 'Waarom de zon gratis is, gedachten en gedichten rond Pasen' van Sytze de Vries.
We hebben bezoekers aan de dienst gesproken over het houden van de dienst in de voorzaal als het erg koud is. Wij discussiėren over de vraag of de kosten belangrijk zijn in verband met de verwarming in de kerkzaal. In noodgevallen kan de dienst in de voorzaal worden gehouden. Het besluit wordt genomen door ouderling van dienst en de dienstdoende dominee.
De heer Van der Marel kwam met het leuke idee van Sirkelslag/paas-challenge. Wij willen graag helpen om het te realiseren. Er deden uiteindelijk 11 kinderen van 6-12 jaar mee. Het idee is een soort wandeling met avonturen, maar geen wedstrijd. Leonie Zijp deed ook mee als begeleider. Vrijdag 8 maart 2024 werd Sirkelslag/paas-challenge gehouden en met succes.
Vervolg gesprek PKN 'De Kapel' te Andijk en PKN Hoogkarspel en Wervershoof was op 7 maart 2024. Bij de gemeenten Andijk en Venhuizen gaan de kerkelijk werker en de predikant op afzienbare termijn vertrekken. We gaan verder met gesprekken met elkaar. Het verslag van de bijeenkomst naar aanleiding van de Roadshow van dinsdag 13 februari 2024 komt ter sprake. Diverse gemeenten zijn doorgelicht. Op 2 september 2024 is er nieuwe bijeenkomst.

Activiteiten komende seizoen:
Filmvertoning: we gaan de filmvertoningen weer oppakken en het een en ander regelen. Groot gesprek: een idee voor het thema is over oud worden en oud zijn.
Schoonmaken kerk bij NLdoet aanmelden. 4 leerlingen van school helpen mee met het schoonmaken van de kasten, want dat heeft prioriteit. Vrijdag 8 maart 2024 zal het worden uitgevoerd.
Gesprekken met mensen uit het dorp: we plannen dit voor het najaar.
Paascyclus wordt besproken met de data: donderdag 28-3 om 19.00 uur, vrijdag 29-3 om 19.00 uur, zaterdag 30-3 om 22.00 uur, zondag 31-3 om 10.00 uur, het paasontbijt is 31-3 om 9.00 uur.
Kruis maken met lichten op paasnacht.
Sobere maaltijd 19 maart 2024 in NH Kerk gaat door.
Er is een nieuwe Paaskaars besteld.
Emeritaat ds M Camarasa. Het afscheid van onze predikant wordt gepland op zondagmiddag 18 mei 2025 om 15.00 uur in onze kerk. Verdere activiteiten worden voorbereid door een aparte commissie.
Het koffie-uurtje van eens in de maand wordt besproken en het blijkt dat het koffie-uurtje goed wordt bezocht.
Aanschaf van de IR-panelen. Liander heeft nog geen actie ondernomen. Uit de jaarrekening van Vattenfall blijkt een historisch laag verbruik. Dat is een mooi resultaat.
De 4 mei-viering gaat ook dit jaar door. Gemeente Drechterland doet mee. Sprekers en scholen zijn present. Dit is de laatste keer voor pastor Jules Post van de Lucaskerk. De dienst is van 19.00-19.30 uur in de NH Kerk. Daarna worden bloemen gelegd en wordt er gesproken bij de diverse oorlogsmonumenten. Ook lezen de schoolkinderen hun eigengemaakte gedichten voor. De voorzitter sluit de vergadering.

Frank Hilberink, Scriba