Korte samenvatting van de notulen van de Kerkenraadsvergadering op 11 juli 2022.

Ds. M. Camarasa opent met een onderwerp over geschriften uit de 1e en 2e eeuw die bewaard zijn gebleven, de Dida che. Ds. M. Camarasa leest een gebed voor uit het boek "Bij Gelegenheid van Sytze de Vries". Iedereen heeft een flinke stapel kopieen gekregen met columns over beleid in de toekomst. Het is de bedoeling beleid over langere termijn te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het onderzoek tot samenwerking met andere gemeenten. Er wordt vervolgens gediscussieerd over scheiding van staat en kerk.

Hoe staat het met af en toe in de kerk een koffie/thee uurtje kunnen organiseren voor asielmigranten en dorpsgenoten om zo de taal beter te leren en om meer contacten te leggen? Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten zijn geweest. Ds. M. Camarasa stelt voor om de bezoekers iets te laten meenemen dat voor hen van waarde is en waarover ze kunnen vertellen. Al met al blijkt, dat dit uur samenzijn goed werkt. Voor het bijwonen van de dienst op de Floriade is het noodzakelijk je op te geven (inmiddels is de Floriade afgelopen, red.). Er is een oproep in het kerkblad van mei 2022 verschenen om op 17 juli 2022 een lunch na de dienst te houden. Iedereen spreekt de complimenten uit naar de organisatoren.

Startzondag is op 11 september 2022 met het thema 'geloof, hoop en liefde'. Ds. M. Camarasa gaat begin augustus 2022 verhuizen naar Enkhuizen. Hij spreekt uit dat het een hele stap is om Venhuizen als woonplaats te verlaten. Fietsende door Nederland willen Duitse jongeren overnachten in de kerk, omdat er een ander adres plotseling is afgezegd. Het gaat om de nacht van 29 op 30 juli 2022. We hebben toegestemd. De Avondmaalsdienst in de Bosmanstichting, onder leiding van Ds. M. Camarasa, is een mooie dienst geworden. Hij heeft duidelijk uitgelegd wat brood en wijn allemaal inhoudt. De bezoekers waren zeer positief. Voor herhaling vatbaar. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat de bomen voor kerk nog steeds niet zijn gesnoeid. Er zal aan de gemeente Drechterland wederom gevraagd worden het uit te voeren. (Inmiddels zijn de bomen mooi gesnoeid, red.)

Scriba PKN-Zuiderkogge, Frank Hilberink.