Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering
op 22 januari 2024.

Consideratie kerkordewijzing wordt positief ontvangen. Het reactieformulier zal worden geretourneerd. Evaluatie en uitnodiging voor dinsdag 13 februari als een vervolg op de Roadshow van de Classis. Er ontstaat een korte discussie over de toekomst van de kerk en onze rol. Dit onderwerp komt ruimschoots aan bod bij de beleidsontwikkeling. Stand van zaken gesprekken met buurgemeenten: wij hebben gesprekken gehad met PKN 'De Kapel' te Andijk en met PKN Hoogkarspel. Het gaat om een eerste verkenning tot samenwerking en zeker niet om samengaan. Samenwerken vanuit de kracht die al deze gemeenten hebben. Zoals het er nu uitziet zal ds Camarasa op 20 mei 2025 definitief met emeritaat gaan. Wij moeten zo langzamerhand keuzes gaan maken en eventueel beroepingsprocedures gaan opstarten. Stappenplan PKN en de PKN webinar zijn goed als leidraad. Kerstavond Bosman was heel geslaagd en de Kerstnacht was heel mooi. Helaas waren er op Kerstochtend weinig mensen. Aankomende Pasen: donderdag 28-3 om 19.00 uur, vrijdag 29-3 om 19.00 uur, zaterdag 30-3 om 22.00 uur, zondag 31-3 om 10.00 uur, het paasontbijt is om 9.00 uur. Ds. Camarasa wil de traditionele filmvertoning en het groot gesprek oppakken. Voor de Gemeenschapsveiling is er een bijeenkomst geweest waar de boekjes en brieven werden uitgedeeld. Wij hebben aangeven dat wij 5 kavels aanbrengen. Zie het kerkblad van vorige maand. Bevestigingen en vaststelling functies: unaniem wordt besloten om de functies te houden zoals ze nu zijn. Iedereen is daarover tevreden. Er is een gaslek gemeld bij een gasbrander en die is dicht gezet. Er is helaas 100m3 verloren gegaan. Ondanks het jaarlijks onderhoud was dit niet te voorkomen. De houten balken werken nou eenmaal en kunnen onverwacht schade veroorzaken. Er wordt met enige regelmaat gevraag om zonnepanelen te plaatsen op landbouwgrond. Het antwoord daarop is dat dit niet zal gebeuren. Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2024 NLdoet. Triangel heeft de activiteit 'schoonmaken van kerk' aangemeld. Wij helpen mee..

Frank Hilberink, Scriba