De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.24 oktober: Dhr. Dick Honing in Venhuizen.


31 oktober: Dhr. Jos van Winkel in Venhuizen.


7 november: Mevr. Netty Orme in Enkhuizen.


21 november: Dhr. Leegwater in Schellinkhout.


28 november: Dhr. Snoek in Venhuizen.


5 december: Dhr. Piet Schenk in Venhuizen


12 december: Familie Visser in Wijdenes.


19 december: Dhr. ten Have in Venhuizen.


2 januari: Ds. Camarasa in Venhuizen.


9 jjanuari: Mevr. Rina Klaver in Venhuizen.