De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.24 september: Mevr. Bosma in Venhuizen.


1 oktober: Dhr. Ho Ten Soeng uit Venhuizen.


8 oktober: Mevr. Corry Botman in Venhuizen.


15 oktober: Mevr. E. Sperling.


22 oktober: Mevr. Henny Terpstra in Venhuizen.


28 oktober: Mevr. Kenia Hoff.


5 november: Mevr. Corry de Wit in Venhuizen.


12 november: Mevr. Netty en Dhr. Andrew Orm.


19 november: Dhr. Jan ten Have in Venhuizen.


26 november: Familie Kuijper in Wijdenes.