De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.De bloemen zijn naar de volgende personen gegaan:

12 augustus: Familie Kuiper - Boot uit Wijdenes.


19 augustus: Dhr. Piet Kesteloo uit Venhuizen.


26 augustus: Dhr. Laan uit Hem.


2 september: Dhr. Jacob Jettes uit Hem.


9 september: Dhr. Schermer uit Wijdenes.


23 september: Mevr. Woesink uit Venhuizen.


30 september: Dhr. ten Have uit Venhuizen.


7 oktober: Dhr Ruiter.


14 oktober: Familie Swier uit Hem.