De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.30 januari: Dhr. Niek Laan.


27 februari: Mevr. Claij in Venhuizen.


6 maart: Mevr. Ksenia Hoff.


13 maart: Mevr. Graaf - van der Spruit in Venhuizen.


20 maart: Dhr. Tjalk James in Venhuizen.


27 maart: Dhr. Zeger Davidzon in Venhuizen.


3 april: Mevr. Koster in de Bosmanstichting.


24 april: Familie Hendriks in Venhuizen.


1 mei: Dhr. Dick en Mevr. Wil Honing in Venhuizen.


8 mei: Dhr. Sikkema in Venhuizen.