De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.3 november: Mevr. Mia Kroes uit Oosterleek.


10 novemder: Mevr. Lies IJveld uit Bovenkarspel.


17 november: Dhr. Kees Mantel.


1 december: Dhr. ten Have uit Venhuizen.


8 December: Dhr. Kees Krijtenberg.


15 December: Dhr. Gerrit Vinke uit Venhuizen.


22 December:Dhr. Jos van Winkel uit Venhuizen.


5 Januari: Mevr. Annemarie Sjerps uit Oosterleek.


12 januari: Mevr. Clay uit Venhuizen.


26 januari: Dhr. Henny Kok uit Venhuizen.