De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.12 januari: Mevr. Clay uit Venhuizen.


26 januari: Dhr. Henny Kok uit Venhuizen.


2 februari: Mevr. Cora Ham uit Venhuizen.


9 februari: Mevr. Ina klaver uit Hoogkarspel.


16 februari: Mevr. Janny Zaan uit Venhuizen.


23 februari: Mevr. Dinie Boonstra uit Venhuizen.


1 maart: Mevr. Carool de Wit uit Venhuizen.


8 maart: Mevr. Wil Sperling.


15 maart: Mevr. Rover uit Venhuizen.


29 maart: Dhr. Dick Honing uit Venhuizen.