De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.2 oktober: Mevr. Marjon Sperling.


9 oktober: Familie Spoelstra in Enkhuizen.


16 oktober: Ds. Van Melle.


23 oktober: Ds. van Olst.


30 oktober: Dhr. Kees Mantel.


6 november: Dhr. Ger Haaijer in Wijdenes.


13 november: Dhr. Adri van der Marel in Venhuizen.


20 noverber: Mevr. Rina Klaver in Venhuizen.


27 november: Familie Vahl in Venhuizen.


4 december: Dhr Koorn in Hoorn.