De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.14 april: Dhr. Laan in Hem.


21 april: Dhr. Dijkstra in Lindendael Hoorn.


28 april: Dhr. Henk Burg in Bovenkarspel.


5 mei: Mevr. Greet Zwaan in Venhuizen.


12 mei: Ds. Erkelens in Alkmaar.


19 mei: Mevr. Bontekoning in Hem.


26 mei: Familie Hendriks in Venhuizen.


2 juni: Dhr. Ger Haaijer in Venhuizen.


9 juni: Mevr. Lamboo - van der Aarde in Venhuizen.