De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.20 januari: Dhr. Hogentoorn uit Venhuizen.


27 januari: Dhr. Vermeulen uit Wijdenes.


10 februari: Mevr. van der Brink uit Venhuizen.


17 februari: Dhr. Jos van Winkel uit Venhuizen.


24 februari: Mevr. Cora Ham uit Venhuizen.


3 maart: Mevr. Geertje Hooijsma uit Venhuizen.


10 maart: Mevr. Mia Kroes uit Oosterleek.


17 maart : Dhr. Ger Haayer uit Wijdenes.

24 maart: Dhr. Ruiter.