De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.8 December: Dhr. Kees Krijtenberg.


15 December: Dhr. Gerrit Vinke uit Venhuizen.


22 December:Dhr. Jos van Winkel uit Venhuizen.


5 Januari: Mevr. Annemarie Sjerps uit Oosterleek.


12 januari: Mevr. Clay uit Venhuizen.


26 januari: Dhr. Henny Kok uit Venhuizen.


2 februari: Mevr. Cora Ham uit Venhuizen.


9 februari: Mevr. Ina klaver uit Hoogkarspel.


16 februari: Mevr. Janny Zaan uit Venhuizen.


23 februari: Mevr. Dinie Boonstra uit Venhuizen.