De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.30 oktober: Dhr. Kees Mantel.


20 noverber: Mevr. Rina Klaver in Venhuizen.


27 november: Familie Vahl in Venhuizen.


4 december: Dhr. Koorn in Hoorn.


11 december: Dhr. Klaas en Mevr. Henny Terpstra in Venhuizen.


18 december: Mevr. Nanny de Rover in Venhuizen.


1 januari: Mevr. Marion de Haan in Venhuizen.


8 januari: Familie Honing in Venhuizen.


15 juanuari: Mevr. Mirjam Guigelaar, dirigente Lucaskoor.


22 januari: Familie Wessels in Wijdenes.