De bloemen groet

Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente,
aan personen die op dat moment extra aandacht verdienen.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen
aan de contactpersonen of aan de ambtsdragers worden doorgegeven.28 juni: Dhr. Jaap Hogetoorn uit Venhuizen.


5 juli: Mevr. Bronner uit Wijdenes.


12 juli: Dhr. Cok Krijtenberg uit Venhuizen.


19 juli: Dhr. Piet Spoelstra.


26 juli: Dhr. Zwaan uit Wijdenes.


2 augustus: Mevr. Corrie Botman uit Venhuizen.


9 augustus: Mevr. Anja Klem uit Venhuizen.


16 augustus: Mevr. Corry de Wit uit Venhuizen.


23 augustus: Mevr. Geert Koster uit Venhuizen.


6 september: Dhr. J. Dijkstra uit Hem.