Diensten beginnen om 10:00 uur

5 mei

Voorganger Ds. van Melle

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. van Beek

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Out


12 mei

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. Kruitenberg

Organist Dhr. Grasman


19 Mei

Voorganger Ds. Erkelens

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken

Organist Dhr. Ruiter


26 mei

Voorganger Ds. van Loo

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. van Beek

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Toebes


30 mei

Hemelvaart, aanvang 09:30 uur

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. Krijtenberg

Organist Dhr. Hinfelaar


2 juni

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. de Haan

Organist Dhr. Horst


9 juni

Pinksteren

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Kraal

Rentmeester Dhr. van Beek

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Grasman


16 juni

Voorganger Dhr. Ho ten Soeng

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. Krijtenberg

Organist Dhr. Spoelstra


23 juni

Voorganger Dhr. van Lenten

Ouderling Mevr. Kraal

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. de Haan

Organist Dhr. Toebes


26 juni

Heilig Avondmaal

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. van Beek

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. van der Bent
Oecumenische
gebedsdienst.

Elke tweede en vierde
vrijdag van de maand
in de Bosmanstichting.
Aanvang 19:00 uur