Diensten beginnen om 10:00 uur

5 januari

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Hinfelaar


12 januari

Voorganger Ds. Erkelens

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. Krijtenberg

Organist Dhr. Grasman


19 januari

Oecumenische dienst

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Kraal

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. de Haan

Organist


26 januari

Voorganger Ds. Reefhuis

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Toebes


2 februari

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. Krijtenberg

Organist Dhr. Ruiter


9 februari

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Kraal

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. de Haan

Organist Dhr. Stens


16 februari

Voorganger Mevr. Kraal

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Dhr. Spoelstra


23 februari

Voorganger Ds. van Olst

Ouderling Mevr. van Beek

Rentmeester Dhr. Terpstra

Diaken Mevr. Krijtenberg

Organist Dhr. Toebes


1 maart

Heilig Avondmaal

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Kraal

Rentmeester Dhr. Honing

Diaken Mevr. de Haan

Organist Dhr. Zwart


8 maart

Voorganger Ds. Camarasa

Ouderling Mevr. Jeltes

Rentmeester Dh. Terpstra

Diaken Mevr. van der Marel

Organist Grasman
Oecumenische
gebedsdienst.

Elke tweede en vierde
vrijdag van de maand
in de Bosmanstichting.
Aanvang 19:00 uur