Welkom bij de Protestantse gemeente Zuiderkogge


Middels deze site willen wij u een indruk geven van onze gemeente.
De kerkelijke gemeente bestaat uit Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout.

Wij hopen dat we u mogen begroeten tijdens de wekelijkse eredienst iedere zondag om 10:00 uur of op één van de andere activiteiten.

Op deze site geven wij informatie over diversen activiteiten.

=========================

Uitzending via YouTube
Diensten Gemeente Zuiderkogge.

Zondag 31 mei aanvang 10:00 uur
Voorganger: Ds. Camarasa
Organist:

Lied van intocht
Votum en Groet
Gebed: "Heer wilt u bij ons zijn, dit uur en in al wat komen gaat."
Amen
Kyrie/Smeekgebed
Glorialied
Gebed om de Geest
Eerste schriftlezing:
Lied
Tweede schriftlezing:
Lied 339a
Verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Gezamelijke 'Onze Vader'
Slotlied .
Zegenbede
Gezongen 'Amen'


Collecte Diaconie
Rk.nr.: NL83 RABO 0373 7377 18
Collecte Kerkvoogdij
Rk.nr.: NL16 RABO 0121 2064 08 =========================

Bij kerkenraad vindt u de adressen en het laatste verslag van de kerkenraads vergadering.

Uit de gemeente, de bloemen groet en het wel en wee uit de gemeente.

Berichten, activiteiten en speciale diensten

Zeventigjarige, de oudere in onze gemeente.

Onder gemeenteopbouw, de activiteiten om 'de kerk' beter zichtbaar te maken in het dorp.

Film, regelmatig worden er films vertoond onder leiding van Ds. Camarasa. Toegang gratis.

Kerk is trouwlokatie, de kerk is een officiele trouwlocatie. Hier vindt u verdere informatie.

Het orgel, hier vindt u informatie over concerten welke regelmatig worden gehouden in de kerk, tevens komende concerten deze zomer. En de contact gegevens van de orgelcommissie.

OnderTriangel vindt u de site van Cultureel Centrum De Triangel.