Welkom bij de Protestantse gemeente Zuiderkogge


Middels deze site willen wij u een indruk geven van onze gemeente.
De kerkelijke gemeente bestaat uit Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout.

Wij hopen dat we u mogen begroeten tijdens de wekelijkse eredienst iedere zondag om 10:00 uur of op één van de andere activiteiten.

Op deze site geven wij informatie over diversen activiteiten.

=========================

Beste gebruikers en bezoekers van de Hervormde Kerk. ,

Vanaf zondag 7 juni 2020 openen wij weer onze kerkdeuren voor kerkdiensten en voor multi-functioneel/ cultureel gebruik.
In de maand juni is het aantal bezoekers gemaximeerd tot 30 personen. Vanaf de maand juli, tot nadere berichtgeving volgt, is dat aantal gesteld op maximaal 100 personen.

Bijgaand zend ik U "Het Gebruikers- en bezoekersprotocol van de Hervormde kerk in Venhuizen". In dit Gebruikers- en bezoekersprotocol staan maatregelen en richtlijnen vermeld. We gaan er vanuit dat iedereen zich, omwille van de Volksgezondheid, ook aan deze richtlijnen houdt.

Voorwaarde om het gebouw te betreden is dat U geen gezondheidsklachten heeft zoals koorts (38 graden Celsius of hoger), hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of griepverschijnselen.

Met vriendelijke groet, de Kerkenraad PKN-Zuiderkogge.


=========================

Protocol Kerkdiensten in de Hervormde kerk in Venhuizen

We zullen de adviezen van het RIVM blijven volgen. Dat betekent:
Afstand houden: 1,5 m. De stoelen zullen zo ver uit elkaar staan dat die afstand gewaarborgd is. Daarbij kunnen we wel bedenken dat gezinnen bij elkaar mogen zitten. Ook het gangpad moet breed genoeg zijn.
Maximaal 30 personen. Omdat wij een kleine gemeente zijn, zal dat geen problemen opleveren. Komen er onverhoopt meer mensen, dan zullen vrijwilligers plaats maken.
De beide buitendeuren staan wijd open, zodat niemand de deurkruk hoeft te gebruiken bij het naar binnen gaan.
Bij de ingang staat de ouderling van dienst om de mensen welkom te heten. Deze let op de afstand, vraagt naar de gezondheid en wijst de mensen erop dat ze hun handen moeten desinfecteren.
Er staat een tafeltje met desinfectiemiddel en handdoekjes bij de ingang.
De ouderling van dienst wijst de mensen erop hun jas mee naar binnen te nemen en die onder de stoel te leggen of op schoot te nemen.
De diaken van dienst neemt het over van de ouderling. Hij/zij staat bij de glazen wand, neemt de mensen mee naar binnen en wijst hen hun zitplaatsen. Indien noodzakelijk zal een looproute worden aangegeven.
Er zal geen gemeentezang zijn. Hiervoor bedenken we alternatieven. We denken aan: 4 zangers voorin de kerk, hardop lezen, orgelspel, etc.
Bij de uitgang zijn de collectes.
Voorlopig geen koffiedrinken.
Als de dienst is afgelopen gaan we rij voor rij naar huis,beginnend met de achterste rij.
Zo weinig mogelijk toiletgebruik. Bij de toiletten staan ontsmettingsmiddel en papieren handdoekjes.
Nevendienst is gewoon mogelijk. ( afstand houden)
We gebruiken voorlopig de liedboeken van de kerk niet. Men kan het eigen liedboek gebruiken, maar er komt bij elke dienst ook een liturgie.
Wanneer het avondmaal gehouden wordt, zal de wijn geschonken worden in kleine zilveren bekertjes en wordt het brood door de kerkgangers zelf afgepakt.
De nooddeur zetten we bij mooi weer open voor de ventilatie. In ieder geval vooraf aan de dienst.


=========================

Bij kerkenraad vindt u de adressen en het laatste verslag van de kerkenraads vergadering.

Uit de gemeente, de bloemen groet en het wel en wee uit de gemeente.

Berichten, activiteiten en speciale diensten

Zeventigjarige, de oudere in onze gemeente.

Onder gemeenteopbouw, de activiteiten om 'de kerk' beter zichtbaar te maken in het dorp.

Film, regelmatig worden er films vertoond onder leiding van Ds. Camarasa. Toegang gratis.

Kerk is trouwlokatie, de kerk is een officiele trouwlocatie. Hier vindt u verdere informatie.

Het orgel, hier vindt u informatie over concerten welke regelmatig worden gehouden in de kerk, tevens komende concerten deze zomer. En de contact gegevens van de orgelcommissie.

OnderTriangel vindt u de site van Cultureel Centrum De Triangel.